Wenner-Gren Distinguished Lectures

Anslag kan ges till inbjudan av synnerligen framstående forskare för att skapa internationella personliga kontakter och för att främja forskningssamverkan. Inbjuden forskare ska hålla ett antal föreläsningar vid olika universitet.

Förslag till inbjudan

Svensk värdperson kan när som helst under året ta initiativ till inbjudan genom kontakt med vetenskapssekreteraren (prof. Britt-Marie Sjöberg). I samråd utformas föreläsningsprogrammet.

Omfattning av stödet

Wenner-Gren Stiftelserna bekostar resor, kost och logi. Arvode och OH betalas inte ut.

Villkor och ansökningsförfarande

Ansökan kan lämnas in när som helst under året (dock senast 15 oktober) för planerad föreläsningsserie nästkommande år. Ansökan ska göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal.

Föreläsaren anges vid annonseringen som "Wenner-Gren Distinguished Lecturer".

Övrigt

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org.

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp

Länk till rekvisitionsblankett. Observera att rekvisitionsblanketten endast ska användas om ansökan beviljas och efter att kontrakt erhållits från Wenner-Gren Stiftelserna.