Wenner-Gren Distinguished Lectures

Anslag kan ges till inbjudan av synnerligen framstående vetenskapsman för att skapa internationella personliga kontakter och för att främja forskningssamverkan. Inbjuden forskare skall hålla ett antal föreläsningar vid olika universitet.

Förslag till inbjudan

Svensk värdperson kan när som helst under året ta initiativ till inbjudan genom kontakt med vetenskapssekreteraren (prof. Britt-Marie Sjöberg). I samråd utformas föreläsningsprogrammet.

Omfattning av stödet

Wenner-Gren Stiftelserna bekostar resor, kost och logi. Arvode och OH betalas inte ut.

Villkor och ansökningsförfarande

Föreläsaren anges vid annonseringen som "Wenner-Gren Distinguished Lecturer".

Ansökan ska göras i Wenner-Gren Stiftelsernas ansökningsportal.

Vid frågor, vänligen kontakta Maria Helgöstam. Tel: 08-736 98 15. E-mail: maria.helgostam@swgc.org.

Länk till ansökningsportalen: http://ansokan.3ddata.se/start/wg.asp

Länk till rekvisitionsblankett