Forskarbostäder till utländska gästforskare

Wenner-Gren Stiftelserna erbjuder gästforskarbostäder till utländska gästforskare som forskar på institutioner i Stockholm. Lägenhetskomplexet är beläget nära Stockholms centrum och Stockholms universitet, Karolinska Sjukhuset, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Kungl. Vetenskapsakademien och Handelshögskolan.

Då väntetiden är lång kan Stiftelserna endast acceptera ansökningar från gästforskare (heltid) med PhD-examen. Stiftelserna accepterar inte ansökningar från studenter och doktorander. Forskaren bör vara nyanländ till Sverige.

Gästforskarbostad erbjuds endast till gästforskare som har en anställning/stipendium vid svenskt universitet/högskola. Om anställningen/stipendiet upphör kommer även kontraktet att avslutas. Endast gästforskare som kan uppvisa minst 6 månaders anställning/stipendium räknat från den dag gästforskaren erbjuds att flytta in accepteras. Om vistelsen är kortare än 6 månader erbjuds ej gästforskarbostad. Gästforskare som redan har en permanent bostad i Stockholmsregionen kan inte tilldelas lägenhet via Wenner-Gren Stiftelserna.

Ansökan måste vara Stiftelserna tillhanda innan forskare anländer till Sverige eller inom sex månader efter ankomsttillfället. Länk till ansökningsformulär finns nederst på sidan.

Flera olika storlekar på lägenheter finns att tillgå, från 1:a med kokvrå till 4:a med matrum. Alla lägenheter är möblerade och fullt utrustade. I hyran ingår värme, vatten, hushållsel samt bredband. Nästan alla lägenheter har balkong eller uteplats. Wenner-Gren Stiftelserna förbehåller sig rätten att bestämma vilken lägenhetsstorlek som erbjuds beroende på familjesituation.

Vi tillåter inte husdjur.

Då efterfrågan på lägenheter vida överstiger tillgången, är det viktigt att gästforskare planerar vistelsen och ansöker om lägenhet i god tid (upp till 30 månader) innan ankomst. 

Förfrågningar ställs till receptionen på nedanstående adress (vi kan inte ta emot rekommenderade försändelser):

Adress:
Wenner-Gren Centers Gästforskarbostäder
Sveavägen 164
113 46 Stockholm
Tel: 08-736 98 00
E-post: reception@swgc.org

Receptionens öppettider (Sveavägen 164):
Receptionen är öppen helgfri måndag-fredag kl 08.00-12.00 och 12.30-16.00.

Application form
Design of apartments and pictures