Aktuellt

Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina
På grund av stort intresse tar vi inte emot fler ansökningar inom denna kategori.

Kommande symposier:

"Small molecule signaling across the tree of life with focus on nucleotide signaling"
Wenner-Gren Center - Stockholm
16-19 augusti 2023

För ytterligare information vänligen kontakta Maria Helgöstam:
Tel: 08-736 98 15, E-mail: maria.helgostam@swgc.org