Wenner-Gren symposier

Wenner-Gren Stiftelserna finansierar och organiserar ett begränsat antal vetenskapliga symposier varje år.

Symposiernas storlek

Antalet inbjudna utländska föreläsare kan uppgå till högst 25 st. Totala antalet deltagare är vanligen 50-100. Symposiernas längd är vanligtvis 2-3 dagar.

Initiativ

Initiativ till symposierna tages av enskilda forskare, som är beredda att medverka i den vetenskapliga utformningen. Initiativtagaren tar direktkontakt med vetenskapssekreteraren (prof. Britt-Marie Sjöberg).

Planeringstid

Planeringstiden för ett Wenner-Gren symposium är i regel 1 till 2 år.