222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).


Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina
På grund av stort intresse tar vi inte emot fler ansökningar inom denna kategori.

Aktuellt

Receptionens öppettider (Sveavägen 164):
Receptionen är öppen helgfri måndag-fredag kl 08.00-12.00 och 12.30-16.00.
31 maj: stänger kl 12.45
5 juni: 
stängt
6 juni: 
stängt
22 juni: 
stänger kl 12
23 juni:
 stängt

Kommande symposier och event:
"Small molecule signaling across the tree of life with focus on nucleotide signaling"
Wenner-Gren Center - Stockholm
16-19 augusti 2023

21 september: Hemvändardagen
22 september: W-G Fellow-träff

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag