222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).


Utlysning av nytt stipendium
Från och med nu kan en etablerad forskare i Sverige ansöka om ett stipendium för en disputerade gästforskare från Ukraina som kommit till Sverige efter den 24 februari 2022. Stipendierna är avsedda att underlätta för en disputerad forskare från Ukraina att verka vid en svensk akademisk institution. Se mer information under "stipendier och anslag" i menyn ovan (Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina). 

Aktuellt

Receptionens öppettider (Sveavägen 164):
Receptionen är öppen helgfri måndag-fredag kl 08.00-12.00 och 12.30-16.00.
Onsdag 25 maj: 
Receptionen stänger kl 12.00
Torsdag 26 maj: stängt
Fredag 27 maj: stängt
Måndag 6 juni: stängt

Utlysning av nytt stipendium
Från och med nu kan en etablerad forskare i Sverige ansöka om ett stipendium för en disputerade gästforskare från Ukraina som kommit till Sverige efter den 24 februari 2022. Se mer information under "stipendier och anslag" i menyn ovan (Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina). 

Kommande symposier och event:
"Internationalization and Academic Mobility in the 21st Century"
Wenner-Gren Center - Stockholm
1-4 juni 2022

"Global History and the Modern World"
Wenner-Gren center - Stockholm
17-20 augusti 2022

"Evaluation in Education -
Accountability and/or Development"
Wenner-Gren Center / KVA - Stockholm
24-27 augusti 2022

"The Tree of Life in Bloom"
Wenner-Gren Center - Stockholm
7-10 september 2022

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag