222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Från och med måndagen den 25 juni till och med fredagen den 17 augusti kommer receptionen till våra gästforskarbostäder vara öppen mellan kl 08.00 och 12.00. Telefonväxeln är öppen som vanligt mellan kl 08.00 - 12.00 och 12.30 - 16.00.

Kommande symposier 2018

"The age of humans in Europe"
Wenner-Gren Center - Stockholm
29 augusti - 1 september  2018

"Quality and Equity of Schooling"
Wenner-Gren Center / KVA - Stockholm
12 - 15 september 2018

"Hemvändardagen 2018"
Wenner-Gren Center - Stockholm
Torsdagen den 6 september 2018

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse