222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Utlysning av stipendier.

31 januari 2018

Ansökningsportalen är nu öppen för ansökningar till Wenner-Gren Follow-programmet för postdoktoral utbildning med sista ansökningsdag den 31 januari 2018.

12 mars 2018
Ansökningsportalen är nu även öppen för Resestipendier, Externa symposier, Gästforskarstipendier samt Sabbatsstipendier. Alla med sista ansökningsdag den 12 mars 2018.

Se "stipendier och anslag" / "symposier" i menyn.

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse