222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Receptionens öppettider (Sveavägen 164):
Receptionen är öppen helgfri måndag-fredag kl 08.00-12.00 och 12.30-16.00.

Utlysning av stipendier och anslag
Nu är ansökningssystemet öppet för ansökningar för gästforskarstipendier, sabbatsstipendier, externa symposier samt resestipendier med sista ansökningsdag den 11 mars.

För mer information se information under "stipendier och anslag" och "symposier" (externa symposier) i menyn ovan.

Kommande symposier och event:
"Academic Freedom in Twenty-First Century"
Wenner-Gren Center - Stockholm
15-17 maj 2024

"Embracing the Alphafold Revolution: Unveiling the Future of Structural Biology" 
Wenner-Gren Center - Stockholm
29 maj - 1 juni 2024

"The Biology of Autoimmune Encephalitis"
Wenner-Gren Center - Stockholm
11-14 september 2024

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag