222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Receptionen för Wenner-Gren Stiftelsernas Gästforskarbostäder (Sveavägen 164) är öppen helgfri måndag till fredag 08:00-12:00 - 12:30-16:00.

Utlysning av stipendium
Nu är ansökningsportalen öppen för ansökningar ang "Wenner-Gren Fellow stipendier för postdoktoral utbildning" med sista ansökningsdag den 1 februari 2021 (då den 31 januari är en söndag).

Den 10 mars
är sista ansökningsdag för "Gästforskarstipendier", "Sabbatsstipendier", "Externa symposier" och "Resestipendier".
För mer information se under "stipendier och anslag" samt "symposier" i menyn.

Kommande symposier och event:

"Global History and the Modern World"
Wenner-Gren center - Stockholm
18-21 augusti 2021

"The Tree of Life in Bloom"
Wenner-Gren Center - Stockholm
1-4 september 2021

"Evaluation in Education -
Accountability and/or Development"
Wenner-Gren Center - Stockholm
15-18 september 2021

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag