222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).


Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina
På grund av stort intresse tar vi inte emot fler ansökningar inom denna kategori.

Aktuellt

Receptionens öppettider (Sveavägen 164):
Receptionen är öppen helgfri måndag-fredag kl 08.00-12.00 och 12.30-16.00.

Utlysning av stipendier
Den 1 augusti öppnar ansökningsportalen för de stipendier och anslag som har sista ansökningsdag den 3 oktober. Se mer information under "Stipendier och anslag", "Symposier" ("Externa symposier") samt "Inge Jonssons fond" i menyn ovan.

Kommande symposier och event:
"Global History and the Modern World"
Wenner-Gren Center - Stockholm
17-20 augusti 2022

"The Tree of Life in Bloom" INSTÄLLT
Wenner-Gren Center - Stockholm

"Hemvändardagen"
Wenner-Gren Center
15 september 2022

"Wenner-Gren Fellow-träff"
Wenner-Gren Center
16 september 2022

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag