222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Kommande symposier 2018
"The age of humans in Europe"
Wenner-Gren Center - Stockholm
29 augusti - 1 september  2018

"Quality and Equity of Schooling"
Wenner-Gren Center / KVA - Stockholm
12 - 15 september 2018

"Hemvändardagen 2018"
Wenner-Gren Center - Stockholm
Torsdagen den 6 september 2018

"Wenner-Gren Fellow-träff 2018"
Wenner-Gren Center
Fredagen den 7 september 2018

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse