222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Utlysning av stipendier
Nu är ansökningsportalen öppen för ansökningar till "Wenner-Gren Fellow programmet för postdoktoral utbildning" med sista ansökningsdag den 31 januari 2019.
Ansökningsportalen är nu även öppen för ansökningar ang "Gästforskarstipendium", "Sabbatsstipendium", "Resestipendium" och "Externa symposier". Alla med sista ansökningsdag den 11 mars (då den 10 mars infaller under en helg).
För mer information se "stipendier och anslag" samt "symposier" i menyn.

Kommande symposium
"Mind the Gap - Bridging Secondary and Higher Education"
Wenner-Gren Center
15-18 maj 2019

För mer information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgöstam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse