222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).


Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina
På grund av stort intresse tar vi inte emot fler ansökningar inom denna kategori.

Aktuellt

Receptionens öppettider (Sveavägen 164):
Receptionen är öppen helgfri måndag-fredag kl 08.00-12.00 och 12.30-16.00.

Utlysning av stipendium
Nu är ansökningsportalen öppen för de stipendier och anslag som har sista ansökningsdag 10 mars. Detta gäller "Gästforskarstipendium", "Sabbats-stipendium", "Reseanslag" (se "stipendier och anslag" i menyn) samt "Externa symposier" (se "symposier" i menyn). 

Kommande symposier och event:
"Publishing in Academia: Digital Challenges"
Wenner-Gren Center - Stockholm
10-12 maj 2023

"Small molecule signaling across the tree of life with focus on nucleotide signaling"
Wenner-Gren Center - Stockholm
16-19 augusti 2023

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag