222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

På grund av risken för spridning av Covid-19 infektion kommer Receptionen för Gästforskarbostäderna (Sveavägen 164) att vara stängd från och med onsdagen den 18 mars och tills vidare.
Du är välkommen att kontakta oss via e-post (reception@swgc.org) eller telefon (08-736 98 00) helgfri måndag till fredag 08.00-12.00 - 12.30-16.00. På fredag den 5 juni stänger receptionen helt kl 12.00 och öppnar igen enligt ovan måndag den 8 juni.

Kommande symposier och event:

"Global History and the Modern World"
Wenner-Gren center - Stockholm
18-21 augusti 2021

"The Tree of Life in Bloom"
Wenner-Gren Center - Stockholm
1-4 september 2021

"Evaluation in Education -
Accountability and/or Development"
Wenner-Gren Center - Stockholm
15-18 september 2021

"Hemvändardagen"
Wenner-Gren Center - Stockholm
17 september 2020

"Wenner-Gren Fellow-träffen"
Wenner-Gren Center - Stockholm
18 september 2020

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse