222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Receptionens öppettider:
Måndagen den 19 april tom fredagen den 23 april kommer receptionen att vara stängd för besökare, men det går bra att ringa och maila som vanligt mellan kl 08.00-12.00 och 12.30-16.00.

Från och med vecka 17 och tillsvidare kommer receptionen att vara öppen som vanligt måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl 08:00-12:00 och 12:30-16:00.
Tisdagar och torsdagar kommer receptionen att vara stängd för besökare, men det går bra att ringa och maila som vanligt mellan kl 08:00-12:00 och 12:30-16:00.

30 april: receptionen stänger kl 12:00.

Utlysning av stipendium
Svar på ansökningar ("Gästforskar-stipendier", "Sabbatsstipendier", "Externa symposier" och "Resestipendier") med sista ansökningsdag den 10 mars sänds ut i mitten/slutet av april.

Kommande symposier och event:

"Evaluation in Education -
Accountability and/or Development"
Wenner-Gren Center - Stockholm
15-18 september 2021

"Global History and the Modern World"
Wenner-Gren center - Stockholm
17-20 augusti 2022

"The Tree of Life in Bloom"
Wenner-Gren Center - Stockholm
September 2022

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag