222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Från och med 2016 kan unga forskare inom alla ämnesområden ansöka om särskilt stipendium för postdoktoral utbildning (Wenner-Gren Fellows).

 

Kommande Wenner-Gren symposier

"Coevolution of receptors and ligands"
Wenner-Gren Center - Stockholm
9-12 september 2015
Organisatörer: Dan Larhammar, Abdel El Manira, Finn Hallböök och Klas Kullander

"Hemvändardagen"
Wenner-Gren Center - Stockholm
17 september 2015

"Fellow-träff"
Wenner-Gren Center - Stockholm
18 september 2015

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Reseanslag
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag