222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Ansökningsportalen är nu öppen för ansökningar med sista ansökningsdag den 2 oktober.
Det gäller: Resestipendier, Symposieanslag, Gästforskarstipendier, Sabbatsstipendier och Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige för utländska forskare.
Se "stipendier och anslag".

Kommande symposier:

"Knowledge resistance and
how to cure it"

Wenner-Gren Center - Stockholm
6-9 september 2017
Organisatörer: Arne Jarrick, Dan Larhammar och Åsa Wikforss.

Se symposier.

"Hemvändardagen" 14 september
"Wenner-Gren Fellow-träff" 15 september

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag