222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Svar på ansökningar som hade sista ansökningsdag den 10 mars (sabbatsstipendium, gästforskarstipendium, resestipendium och externa symposier) kommer att sändas ut under vecka 17.


Kommande symposier:
"Crossing over to the future: Interdisciplinarity in research and higher education"
Wenner-Gren Center - Stockholm
18-20 maj 2017
Organisatörer: Academia Europaea; Milena Zic Fuchs, Erik De Corte, Lars Engwall, Svend Erik Larsen och Bert Weckhuysen.

"Planetary atmospheres: on Earth, in the solar system, and on exoplanets"
Wenner-Gren Center - Stockholm
14-17 juni 2017
Organisatörer: Lennart Bengtsson, Alexis Brandeker, Markus Janson och Michael Way.

"Knowledge resistance and
how to cure it"

Wenner-Gren Center - Stockholm
6-9 september 2017
Organisatörer: Arne Jarrick, Dan Larhammar och Åsa Wikforss.

Se symposier.

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag