222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Svar på ansökningar som hade sista ansökningsdag den 10 mars (sabbatsstipendium, gästforskarstipendium, resestipendium och externa symposier) kommer att sändas ut under vecka 17 och 18.

Kommande symposier:
"Crossing over to the future: Interdisciplinarity in research and higher education"
Wenner-Gren Center - Stockholm
18-20 maj 2017
Organisatörer: Academia Europaea; Milena Zic Fuchs, Erik De Corte, Lars Engwall, Svend Erik Larsen och Bert Weckhuysen.

"Planetary atmospheres: on Earth, in the solar system, and on exoplanets"
Wenner-Gren Center - Stockholm
14-17 juni 2017
Organisatörer: Lennart Bengtsson, Alexis Brandeker, Markus Janson och Michael Way.

"Knowledge resistance and
how to cure it"

Wenner-Gren Center - Stockholm
6-9 september 2017
Organisatörer: Arne Jarrick, Dan Larhammar och Åsa Wikforss.

Se symposier.

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag