Wenner-Gren Stiftelserna
Svenska  English
Välkommen till Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning,
Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte.
Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till
Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan) Läs mer Verksamheten omfattarSTIPENDIER
Utdelning av stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige
Läs mer 
  Symposier

SYMPOSIER
Stiftelserna ordnar internationella symposier, vanligen förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm
Läs mer 
  Forskarbostäder

FORSKARBOSTÄDER
Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm
Läs mer Stiftelserna stödjer också vetenskaplig forskning genom

Reseanslag Läs mer 
Gästföreläsaranslag Läs mer 
Wenner-Gren Distinguished Lectures Läs mer 
Anslag till externa internationella symposier (i Sverige) Läs mer 
Särskilda anslag Läs mer 

AKTUELL INFORMATION FRÅN STIFTELSERNA Läs mer 

Till utskriftsvänlig sida