222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).


Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina
På grund av stort intresse tar vi inte emot fler ansökningar inom denna kategori.

Aktuellt

Receptionens öppettider (Sveavägen 164):
Receptionen är öppen helgfri måndag-fredag kl 08.00-12.00 och 12.30-16.00.
Torsdagar stängt mellan 09.50 och 12.30.

Utlysning av stipendier och anslag
Den 1 augusti öppnar vi ansökningssystemet för ansökningar med sista ansökningsdag måndagen den 2 oktober.
Vänligen se "stipendier och anslag", "symposier" (externa symposier) och "Inge Jonssons fond" i menyn ovan.
Länk till ansökningsportalen hittar ni längst ned på respektive informationssida.

Kommande symposier och event:
"Academic Freedom in Twenty-First Century"
Wenner-Gren Center - Stockholm
15-17 maj 2024

"Embracing the Alphafold Revolution: Unveiling the Future of Structural Biology" 
Wenner-Gren Center - Stockholm
29 maj - 1 juni 2024

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag