222

Välkommen till
Wenner-Gren Stiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. Stiftelsernas administration och en del av den övriga verksamheten är förlagd till Wenner-Gren Center i Stockholm (se ovan).

Aktuellt

Ansökningsportalen är öppen för ansökningar till våra "sabbatsstipendier", "gästforskarstipendier", "resestipendier" och "externa symposier" med sista ansöknings-dag den 10 mars.

För mer information, se under "stipendier och anslag" och "symposier" ("externa symposier") i menyn.

Kommande symposier och event:
"Global History and the Modern World"
Wenner-Gren center - Stockholm
12-15 augusti 2020

"The Tree of Life in Bloom"
Wenner-Gren Center - Stockholm
26-29 augusti 2020

"Evaluation in Education -
Accountability and/or Development"
Wenner-Gren Center - Stockholm
9-12 september 2020

"Hemvändardagen"
Wenner-Gren Center - Stockholm
17 september 2020

"Wenner-Gren Fellow-träffen"
Wenner-Gren Center - Stockholm
18 september 2020

För ytterligare information kontakta Maria Helgöstam (maria.helgostam@swgc.org).

Stipendier & anslag

Stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Symposier

Stiftelserna ordnar internationella symposier förlagda till Wenner-Gren Center i Stockholm.

Gästforskarbostäder

Stiftelserna tillhandahåller gästforskarbostäder vid Wenner-Gren Center i Stockholm.

Via stipendier och anslag stöder stiftelserna:

Resestipendier
Gästföreläsaranslag
Symposier i Sverige
Särskilda anslag

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse