Aktuellt

Receptionen för Wenner-Gren Stiftelsernas Gästforskarbostäder (Sveavägen 164) är öppen helgfri måndag till fredag 08:00-12:00 -
12:30-16:00.

Utlysning av stipendium
Nu är ansökningsportalen öppen för ansökningar ang "Wenner-Gren Fellow stipendier för postdoktoral utbildning" med sista ansökningsdag den 1 februari 2021 (då den 31 januari är en söndag). 

Den 10 mars 2021är sista ansökningsdag för "Gästforskarstipendier", "Sabbatsstipendier", "Externa symposier" och "Resestipendier".
För mer information se under "stipendier och anslag" samt "symposier" i menyn.


Kommande symposier och event:
"Global History and the Modern World"
Wenner-Gren Center - Stockholm
18-21 augusti 2021
Programkommitté: Björn Wittrock, Sir David Cannadine och Simon Goldhill.

"The Tree of Life in Bloom"
Wenner-Gren Center - Stockholm
1-4 september 2021
Programkommitté: Thijs Ettema, Fabien Burki och Laura Eme.

"Evaluation in Education - Accountability and/or Development"
Wenner-Gren Center - Stockholm
15-18 september 2021
Programkommitté: Jan-Eric Gustafsson, Ola Helenius och Kerstin Sahlin.
(Framtidens skola, Kungl. Vetenskapsakademien).

För ytterligare information vänligen kontakta Maria Helgöstam:
Tel: 08-736 98 15, E-mail: maria.helgostam@swgc.org