Aktuellt

Svar på ansökningar
Svar på de ansökningar som hade sista ansökningsdag den 3 oktober kommer att sändas ut under den första veckan i december (vecka 49).

Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina
På grund av stort intresse tar vi inte emot fler ansökningar inom denna kategori.

Kommande symposier:

"Publishing in Academia: Digital Challenges"
Wenner-Gren Center - Stockholm
10-12 maj 2023

För ytterligare information vänligen kontakta Maria Helgöstam:
Tel: 08-736 98 15, E-mail: maria.helgostam@swgc.org