Aktuellt

Receptionen för Wenner-Gren Stiftelsernas Gästforskarbostäder (Sveavägen 164) är öppen helgfri måndag till fredag 08:00-12:00 -
12:30-16:00.
JUL: Receptionen stänger den 23 december och öppnar igen den 28 december.
NYÅR: Receptionen stänger den 31 december och öppnar igen den 4 januari.

Svar på ansökningar som hade sista ansökningsdag den 1 oktober kommer att sändas ut i början av december.

Kommande symposier och event:
"Global History and the Modern World"
Wenner-Gren Center - Stockholm
18-21 augusti 2021
Programkommitté: Björn Wittrock, Sir David Cannadine och Simon Goldhill.

"The Tree of Life in Bloom"
Wenner-Gren Center - Stockholm
1-4 september 2021
Programkommitté: Thijs Ettema, Fabien Burki och Laura Eme.

"Evaluation in Education - Accountability and/or Development"
Wenner-Gren Center - Stockholm
15-18 september 2021
Programkommitté: Jan-Eric Gustafsson, Ola Helenius och Kerstin Sahlin.
(Framtidens skola, Kungl. Vetenskapsakademien).

För ytterligare information vänligen kontakta Maria Helgöstam:
Tel: 08-736 98 15, E-mail: maria.helgostam@swgc.org