Aktuellt

Ansökningsportalen är nu öppen för ansökningar med sista ansökningsdag den 2 oktober. Det gäller:
Resestipendier, Symposieanslag, Gästforskarstipendier, Sabbatsstipendier och Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige för utländska forskare. Se "stipendier och anslag".